Màu sắc là yêu tố rất quan trọng trong môi trường lao động, nó không chỉ tác động đến yếu tố Nhận diện Thương hiệu, Bộ phận mà còn liên quan đến sự An toàn lao động.
Màu sắc sẽ có những màu Phổ thông, là những màu được các công ty dệt nhuộm sản xuất với số lượng lớn thì có giá thành sẽ hợp lý và thường sẽ có sẵn. Còn những màu Đặc biệt thì phải đặt hàng các nhà máy nhuộm với số lượng lớn, với giá thành cao và tốn thời gian.